1280-pxpvi13
Ksiądz infułat Stanisław Kur przewodniczył Mszy Świętej Gregoriańskiej z okazji 20. rocznicy święceń kapłańskich jednego z prefektów naszego seminarium.

“Dziękujcie Panu”


pvi565
“A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28, 20)

Boże Ciałopvi168
Trzynastu naszych braci zakończyło formację seminaryjną i opuściło nasz dom już jako kapłani. Razem z nimi, święcenia prezbiteratu przyjęło czterech diakonów z seminarium Redemptoris Mater.

Zwieńczenie seminaryjnej drogi


pvi445
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego odbył się prowadzony przez kleryków WMSD wieczór uwielbienia. Było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w kościele seminaryjnym. Podobnie jak podczas Adoracji Krzyża, wspólnota seminaryjna chciała wspólnie z osobami z zewnątrz przeżyć ten radosny czas Pięćdziesiątnicy.

Napełnieni Duchem Świętympvi152
W Wigilię Zesłania Ducha Świętego kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu ośmiu alumnom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Dzień wcześniej w trakcie uroczystych Nieszporów wyznali swoją wiarę i złożyli przyrzeczenia przed święceniami.

Pokorni słudzy Pana


Rozkładówka
Rozpoczęliśmy maj – miesiąc modlitwy Litanią Loretańską. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które w naszym kościele odbywają się w dni powszednie ok. godz. 19:00 (po Mszy Świętej o 18:30), a w niedzielę o 18:00.

Majowe wydarzenia