mk37_edited
Akatystu ku czci Bogurodzicy to modlitwa silnie związana z liturgią wschodu. Znajduje ona miejsce w naszym seminaryjnym kalendarzu z okazji święta Niepokalanego Poczęcia NMP oraz w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Pieśń radości MaryiWszystko nowe
Krzyżu bądźże pozdrowiony, O nadziejo Ty jedyna! Dobrym łaski pomnóż plony, Z grzesznych niech się zmyje wina!

WielkaNoc


pvi787
W uroczystość św. Józefa w kościele seminaryjnym przeżywaliśmy dwa ważne wydarzenia: odpust oraz udzielenie posług dwudziestu siedmiu naszym braciom.

Posługi Słowa i CiałaAdoracja #5
Ta adoracja kończy tegoroczne wielkopostne spotkania przy krzyżu. Chcielibyśmy, aby była duchowym przygotowaniem do rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia. Zechciejmy spotkać się z Jezusem, który przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i wzbudźmy w sobie pragnienie oddania Mu całego swojego życia.

DNA Miłosierdzia: Bóg przyjmuje


Adoracja #4
Czwarta adoracja, pokaże Jezusa, który jest bliski ludziom pomimo ich oporu, niechęci, grzechu… Dla Niego ważne jest, by się spotkać – a wtedy jest przychylny i życzliwy, chętny i łaskawy. Pragnie podnieść tych, którzy upadli i być częścią ich życia. Nie pyta oto, co zrobili źle, ale czy Go miłują. Boga bowiem przebaczanie nigdy nie męczy.

DNA Miłosierdzia: Bóg wybacza