pvi445
W niedzielę Zesłania Ducha Świętego odbył się prowadzony przez kleryków WMSD wieczór uwielbienia. Było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w kościele seminaryjnym. Podobnie jak podczas Adoracji Krzyża, wspólnota seminaryjna chciała wspólnie z osobami z zewnątrz przeżyć ten radosny czas Pięćdziesiątnicy.

Napełnieni Duchem Świętym


pvi152
W Wigilię Zesłania Ducha Świętego kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu ośmiu alumnom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Dzień wcześniej w trakcie uroczystych Nieszporów wyznali swoją wiarę i złożyli przyrzeczenia przed święceniami.

Pokorni słudzy PanaRozkładówka
Rozpoczęliśmy maj – miesiąc modlitwy Litanią Loretańską. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które w naszym kościele odbywają się w dni powszednie ok. godz. 19:00 (po Mszy Świętej o 18:30), a w niedzielę o 18:00.

Majowe wydarzenia
mk37_edited
Akatystu ku czci Bogurodzicy to modlitwa silnie związana z liturgią wschodu. Znajduje ona miejsce w naszym seminaryjnym kalendarzu z okazji święta Niepokalanego Poczęcia NMP oraz w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Pieśń radości Maryi


Wszystko nowe
Krzyżu bądźże pozdrowiony, O nadziejo Ty jedyna! Dobrym łaski pomnóż plony, Z grzesznych niech się zmyje wina!

WielkaNoc