200-lecie Archidiecezji Warszawskiej


W sobotę 03 marca archidiecezji warszawska świętowała dwustulecie istnienia. W uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza uczestniczyli biskupi pomocniczy archidiecezji, duchowieństwo, siostry zakonne oraz różne wspólnoty diecezjalne. Obecni byli także alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Modlitwę poprzedziło sympozjum o losach archidiecezji warszawskiej i dziejach Warszawy w ujęciu architektury, nauki i sztuki na przestrzeni minionych dwustu lat.

Nowa metropolia składała się z 275 parafii. Stanowiła połączenie dawnej diecezji warszawskiej oraz części łowickiej, która przedtem stanowiła część składową archidiecezji gnieźnieńskiej. W jej skład weszły także niewielkie terytoria odcięte od diecezji lubelskiej, kujawsko-kaliskiej i płockiej.

Pierwszym arcybiskupem metropolitą warszawskim i prymasem Królestwa Polskiego został bp Franciszek Malczewski. Rządy w archidiecezji objął 1 stycznia 1819 r.

Więcej na temat aspektów historycznych przeczytasz na stronie archidiecezji warszawskiej:

200 lat temu powstała metropolia warszawska. Jak do tego doszło?