Archiwum dnia: 7 kwietnia 2017


W ostatniej tegorocznej adoracji krzyża stajemy wobec tajemnicy wypełnienia się misji Jezusa. “Wykonało się” – mówi Zbawiciel umierając za nas. To jego ostatnie, siódme słowo. A jakie będzie nasze, ósme? Jak odpowiemy?

Ósme słowo #5 – Wypełnienie ...