Archiwum dnia: 10 kwietnia 2017


  Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten określany jest jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się […]

Triduum Paschalne w kościele seminaryjnym