Archiwum dnia: 13 maja 2018


W przedostatnim spotkaniu z cyklu ZAŁĄCZ(nik) Ducha poznawaliśmy i prosiliśmy Ducha Świętego o Jego dar wiedzy. Konferencję wygłosił ks. Łukasz Turek – koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji warszawsko-praskiej. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, po której ks. Łukasz wygłosił konferencję. Pan Bóg daje nam darmo różne dary, byśmy nimi służyli. Zaprasza do wędrówki za Jezusem, ciągle pociągając nas ku sobie, by nas przemieniać, uczyć siebie. – […]

ZAŁĄCZ(nik) Ducha – Dar wiedzy