Archiwum dnia: 13 czerwca 2018


Wczoraj, 12 czerwca obchodziliśmy wspomnienie 108 męczenników II wojny światowej. Wśród kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników, kleryków i osób świeckich, którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę w Jezusa Chrystusa znalazł się rektor naszego seminarium – bł. Roman Archutowski. Głównym punktem dnia była Eucharystia sprawowana o godzinie 7:00. Przewodniczył jej ks. Kamil Kiszka – neoprezbiter, który formację ku kapłaństwu rozpoczął w naszym metropolitalnym seminarium, a zakończył w […]

Błogosławiony męczennik