Adoracja Krzyża 2010


Adoracja Krzyża 2010 "Do końca Cię umiłowałem - bądź moim świadkiem"Jak co roku, w okresie Wielkiego Postu klerycy Seminarium Duchownego w Warszawie przygotowywali Adorację Krzyża. Są to spotkania modlitewne, które w centrum swych rozważań stawiają Krzyż i Mękę Jezusa Chrystusa. Mają one także za zadanie pomóc każdemu lepiej wejść w czas Wielkiego Postu oraz przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Hasło Adoracji Krzyża w roku 2010 brzmiało: „Do końca Cię umiłowałem – bądź moim świadkiem”. W czasie sześciu modlitewnych spotkań rozważaliśmy tajemnicę Krzyża w oparciu o sakramenty święte, które ustanowił dla nas Jezus Chrystus by były nam pomocą w osiągnięciu zbawienia.

 


 
 
 
 
 
 
 
Idźcie na cały świat … – 26 marca (Kurs I)
Aby byli jedno … – 19 marca (Kurs II)
Zabiorę się i pójdę do mego Ojca … – 12 marca (Kurs III)
Twoja wiara Cię ocaliła … – 5 marca (Kurs IV)
Abyście się wzajemnie miłowali … – 26 lutego (Kurs V)
To czyńcie na moją pamiątkę … – 19 lutego (Kurs VI)