Adoracja Krzyża – Kapłaństwo


W piątek o godzinie 20. odbyła się w kościele seminaryjnym pierwsza w tym roku Adoracja Krzyża, którą poprowadził Metropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz Nycz. Tym razem przygotowywane przez kleryków rozważania modlitewne koncentrują się wokół hasła “Do końca Cię umiłowałem – bądź Moim świadkiem”. Kolejne spotkania będą dotykały tajemnicy Krzyża w świetle Sakramentów Świętych.

19 lutego adorację przygotowali księża diakoni i podjęli refleksję nad sakramentem kapłaństwa. Podstawą rozmyślań była Modlitwa Arcykapłańska Jezusa z Ewangelii wg św. Jana. Powszechne kapłaństwo wiąże się z powołaniem do oddawania Bogu wszystkiego, z powołaniem do świętości. W ten sposób życie chrześcijanina staje się zobowiązaniem wobec Boga do składania duchowych ofiar, co najpełniej wyraża się w Eucharystii. Ofiara polega przede wszystkim na bezinteresownej miłości, która w codziennym życiu wyraża się przez służbę drugiemu człowiekowi. Tak jak Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy służy swoim uczniom, obmywając ich nogi, tak i my w swoim życiu jesteśmy powołani do bycia sługami.

Na koniec adoracji Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że Wielki Post nigdy nie może być celem samym w sobie. Nabożeństwa pokutne, w tym Adoracja Krzyża, mają za zadanie pomóc wiernym wejść w tajemnicę Triduum Paschalnego i lepszym zrozumieniu misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Odwołując się do orędzia papieża Benedykta XVI na czas Wielkiego Postu Arcybiskup powiedział, że potrzebna jest dzisiaj chrześcijanom sprawiedliwość Krzyża. Nie wystarcza już minimalistyczne podejście do sprawiedliwości, jako oddania każdemu tego, co mu się słusznie należy. Krzyż uczy całkowitego poświęcenia się drugiemu człowiekowi, czego wzorem winien dla nas być Sługa Boży Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Tekst rozważań przygotowany przez Kurs VI