Błogosławiony męczennik


Wczoraj, 12 czerwca obchodziliśmy wspomnienie 108 męczenników II wojny światowej. Wśród kapłanów, sióstr zakonnych, zakonników, kleryków i osób świeckich, którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę w Jezusa Chrystusa znalazł się rektor naszego seminarium – bł. Roman Archutowski.

Głównym punktem dnia była Eucharystia sprawowana o godzinie 7:00. Przewodniczył jej ks. Kamil Kiszka – neoprezbiter, który formację ku kapłaństwu rozpoczął w naszym metropolitalnym seminarium, a zakończył w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyjął sakrament święceń i tam będzie posługiwał jako kapłan.

Ks. rektor Wojciech Bartkowicz na początku liturgii poprosił o modlitwę aby każdy, kto wychodzi z progów seminarium dobrze zakończył drogę powołania na wzór bł. Romana. W homilii ks. prefekt Przemysław Ćwiek zachęcił, by nie bać się obumierać dla Boga z tego co przyziemne. Obumieranie to otwieranie się na Boga. Zapominamy często, że droga męczenników to droga całego życia wiodąca do świętości.

 

Bł. Roman Archutowski pochodził z bogatej ziemiańskiej rodziny. Maturę zdał w Suwałkach w 1900 roku, po czym wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, gdzie w 1904 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował na parafii Jeżów, po czym udał się na studia teologiczne do Rzymsko-Katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Od 1910 pełnił posługę prefekta w Gimnazjum Realnym oraz w Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki. W latach 1925-1940 był jej dyrektorem. Pełnił również różne funkcje w Sądzie Metropolitalnym. W 1940 objął urząd regensa (rektora) Warszawskiego Seminarium Duchownego. W 1942 był dwukrotnie uwięziony na Pawiaku. Maltretowany i bity nie ustępował groźbom, łącząc się w cierpieniu z Męką Jezusa Chrystusa. 17 stycznia 1943 roku został przetransportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku – KL Lublin. Zachorował na tyfus plamisty. Po wielu cierpieniach i świadectwie wiary zmarł 18 kwietnia 1943 r. w Niedzielę Palmową. Ciało zostało spalone w krematorium. Jego symboliczny grób znajduje się w mogile zbiorowej księży emerytów Warszawskiej Kapituły Metropolitalnej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 13 czerwca 1999 roku zaliczony został w poczet 108 błogosławionych męczenników za wiarę w Warszawie.