Uroczystość Bożego Ciała


Co roku, 60 dni po Wielkanocy obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywaną Bożym Ciałem. Tego dnia w sposób szczególny Kościół odwołuje się do wydarzeń z Wielkiego Czwartku, gdy Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił sakrament Eucharystii.

W tym roku podczas tradycyjnej głównej procesji towarzyszyły cztery ołtarze przygotowane na podstawie obrazu Jana Henryka Rosena “Polonia Mater Sanctorum”. Ukazały w ten sposób cztery drogi do wolności: naukę, wiarę, kulturę i drogę militarną. A wszystko w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, którą obchodzimy w tym roku.

Ołtarz drugi znalazł się przy naszym kościele seminaryjnym, gdzie kształcą się przyszli kapłani. Ukazał św. Stanisława Kostkę – młodego człowieka, który idąc do Rzymu doszedł do świętości. Ołtarz zwrócił uwagę na wiarę jako drogę ku wolności.

fot. archwwa.pl

Ostatni ołtarz znajdował się na pl. Piłsudskiego, gdzie kard. Kazimierz Nycz wygłosił słowo do wiernych. Wskazał, że Eucharystia, Sakrament miłości Chrystusa powinna przenikać całe życie codzienne, powinna być znakiem trwałej obecności Chrystusa, powinna być to obecność konkretna, żywa, także pośród naszych domów, jako pulsujące serce Warszawy. Zaprosił również do obchodów zbliżającego się święta dziękczynienia w świątyni Opatrzności Bożej.