Kościół seminaryjny


Informacja! Od niedzieli, 24 czerwca 2018 roku w kościele seminaryjnym nie będzie niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 8:00. Porządek Mszy Świętych niedzielnych będzie następujący: 9:30, 11:00, 12:30 oraz 18:30  

Zmiana porządku nabożeństw


Dziesięciu kleryków warszawskiego seminarium podczas uroczystych nieszporów podpisało przyrzeczenia przed przyjęciem sakramentu święceń diakonatu. Wobec wszystkich zgromadzonych wyznali swoją wiarę. Liturgii przewodniczył ks. Wojciech Bartkowicz, rektor seminarium, do których skierował słowo. Alumni roku V wrócili do seminarium po tygodniowych rekolekcjach. Był to dla nich czas skupienia i wyciszenia przed ważnymi decyzjami życiowymi, do których przygotowywali się przez cały okres formacji seminaryjnej. W słowie skierowanym podczas […]

Podpisali przyrzeczenia
Ostatnią adorację krzyża poprowadził kurs II naszego seminarium. Na nabożeństwie pojawił się ks. kard. Kazimierz Nycz, który wygłosił krótkie słowo do uczestników spotkania modlitewnego. Rozważania: Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski!» I policzkowali Go. J 19, 1-3  Wciąż im mało. […]

Adoracja Krzyża 2018 – V