Cierpliwość wobec Boga,Tomáš Halik


Cierpliwość wobec Boga jest ostatnią publikacją Tomáša Halika. Ta pozycja, podobnie jak wcześniejsze, odbiła się głośnym echem w Europie. Stało się tak z kilku powodów: pierwszym z nich jest specyficzny dla czeskiego księdza, oryginalny sposób myślenia, przez który stara się zrozumieć dzisiejszy świat, balansujący na krawędzi wiary i niewiary.

Drugim argumentem jest umiejętność wielopłaszczyznowego spojrzenia na problemy dzisiejszych Zacheuszów – ludzi szukających przechodzącego Jezusa, choć nieidentyfikujących się z Kościołem. Autor próbuje wskazać przestrzeń, na której instytucja kościelna (choć tak nie nazywa Kościoła) ma dzisiaj możliwość odnalezienia i przyjęcia do swojej wspólnoty tych, którzy od jedności z nim odeszli, jednak bardzo pragną powrotu. To tak zwani Zacheusze, o których Halik mówi, że jest ich wielu. Jeśli nawet nie we wszystkim można się zgodzić z autorem, to wnosi on nowy sposób myślenia do dzisiejszej teologii.