Dobrze być księdzem


8 marca podziękowaliśmy ks. dr. hab. Krzysztofowi Siwkowi za niemal siedem lat jego pracy w seminarium. Od 1 marca ks. Krzysztof został rektorem kościoła akademickiego św. Anny. W seminarium pełnił funkcję prefekta (ostatnio opiekował się V rokiem), wcześniej był również prefektem ds. studiów.

Podczas porannej Mszy nie mogło zabraknąć homilii wygłoszonej przez odchodzącego prefekta. Ks. Siwek, biblista i wykładowca Pisma Świętego w seminarium, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, podczas swojej posługi w naszym domu wielokrotnie poruszał nasze serca emocjonalnymi, osadzonymi mocno w biblijnym kontekście, ale przystępnymi homiliami.

Pożegnanie?

Chociaż podczas tej Mszy dziękowaliśmy ks. Krzysztofowi i żegnaliśmy go jako przełożonego seminaryjnego, zaznaczył on, że chce kontynuować swoją pracę jako wykładowca również w naszym domu. Zapowiedział też, że pragnie być obecny, w miarę możliwości, w ważnych momentach seminaryjnego życia. Zakończył zaś przesłaniem, które stanowi najlepsze streszczenie jego siedmioletniej posługi na naszą rzecz: “Chłopaki, dobrze jest być księdzem!”