W drodze do kapłaństwa


Podczas wtorkowej porannej Mszy Świętej o g. 7:00, sprawowanej pod przewodnictwem Ks. bp. Michała Janochy przeżywaliśmy ważne chwile dla ośmiu naszych współbraci. Do grona kandydatów do święceń zostało przyjętych pięciu kleryków. Jeden z nich uczestniczył w przyjęciu stroju duchownego. Ponadto ustanowiono trzech lektorów oraz czterech akolitów.

Obrzęd kandydatury, który odbywa się w obecności biskupa jest oficjalnym włączeniem kleryka do grona kandydatów do sakramentu święceń. Od tej pory Kościół jeszcze bardziej przygląda się takiej osobie, a sam kandydat gorliwie wzrasta w powołaniu do służby Bożej. Zewnętrznym znakiem tego jest przywdzianie stroju duchownego. Otrzymał go jeden z naszych współbraci – kl. Damian, który przebywa formację w krakowskim seminarium dla tzw. późnych powołań.

Lektorat i akolitat to kolejne etapy obok kandydatury w drodze do kapłaństwa.

Lektorat oznacza szczególne przeznaczenie danej osoby do czytania Słowa Bożego w kościele, ale jeszcze bardziej wezwanie do przylgnięcia do Słowa w swoim codziennym życiu. Lektor ma nie tylko czytać Pismo Święte, ale uczynić jego słowa podstawą każdej decyzji i działania. 

Akolitat zaś wiąże się z przybliżeniem do Stołu Pańskiego – ołtarza. Taki kandydat coraz bardziej staje się ofiarnikiem z miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Może udzielać Komunii świętej, wystawiać Najświętszy Sakrament, nosić Komunię chorym. Poświęca swój czas, by Bóg stawał się bliższy człowiekowi.

Dla zgromadzonych kleryków bp Michał Janocha przytoczył fragmenty trzech utworów Romana Brandstaettera – polskiego pisarza i znawcy Biblii żydowskiego pochodzenia. Do nowych lektorów skierował utwór Hymn do Biblii, zaś do akolitów fragmenty Ostatniej wieczerzy oraz Spotkanie w drodze do Emaus. Na koniec wezwał aby byli wierni Słowu, które stało się Ciałem.

Uroczystą Mszę Świętą ubogacał śpiew chóru seminaryjnego pod przewodnictwem ks. Piotra Markisza.