Dzień skupienia


Dzień skupienia

W piątek odbył się w Seminarium Metropolitalnym dzień skupienia dla alumnatu. Rekolekcje poprowadził Ksiądz Prałat Walenty Królak – proboszcz parafii św. Augustyna w Warszawie. W konferencjach zwrócił szczególną uwagę na rolę modlitwy w życiu kapłana, a także zachęcił kandydatów do kapłaństwa do refleksji nad powołaniem. Jako wzór podał postacie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Marii Vianney’a, którzy w bezkompromisowy sposób byli gotowi świadczyć o Chrystusie w myśl słów patrona seminarium “Trzeba, aby On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”.