Idźcie i głoście!


W sobotę 6 maja kard. Kazimierz Nycz wyświęcił na diakonów ośmiu kleryków naszego seminarium. Przyjęcie święceń w stopniu diakonatu oznacza, że nieodwołalnie i na całe życie powiedzieli Panu Bogu “tak”.

Święcenia diakońskie przyjęło ośmiu kleryków piątego roku:

  • Paweł Chilczuk
  • Grzegorz Czernek
  • Bartosz Jankowski
  • Bartłomiej Michalski
  • Marek Nowakowski
  • Jakub Pytlakowski
  • Wojciech Szychowski
  • Bartłomiej Warowny

Przyjęcie święceń oznacza zakończenie drogi rozeznawania powołania – podkreślał ks. Wojciech Bartkowicz, rektor, przedstawiając ks. kardynałowi kandydatów do diakonatu. Podczas kiedy licznie zgromadzeni krewni i przyjaciele nowo wyświęcanych kleryków modlili się za nich, podczas Mszy miały miejsce kolejne znaki związane z przyjęciem sakramentu. Najpierw każdego z kandydatów wywołano po imieniu. Następnie, wyrazili publicznie swoją wolę przyjęcia święceń i wszystkich zobowiązań z nich wynikających. Włożyli potem swoje ręce w ręce biskupa, wyrażając wolę trwania w posłuszeństwie wobec niego i jego następców. Kolejnym krokiem było odmówienie litanii do wszystkich świętych, podczas której kandydaci leżeli krzyżem na posadzce (to tzw. prostracja), wyrażając w ten sposób pełne poddanie się woli Bożej. Wreszcie, kard. Kazimierz Nycz odmówił nad nimi modlitwę konsekracyjną, po czym nałożył na każdego z nich ręce, czyniąc go diakonem. Dopełnieniem sakramentu było nałożenie nowym diakonom odpowiedniego stroju (tzw. dalmatyki) i wymienienie tzw. pocałunku pokoju z biskupem i pozostałymi diakonami.

Na zakończenie Mszy kard. Nycz, metropolita warszawski, wyraził swoją radość z faktu, że w roku duszpasterskim, którego hasło brzmi “Idźcie i głoście”, stołeczny Kościół otrzymał ośmiu nowych diakonów. Przypomniał także o obchodzonym Roku św. Brata Alberta, wiążąc jego ofiarną miłość wobec ubogich z pierwotnym zadaniem diakonów, jakim była w starożytności obsługa stołów i troska o ubogich. Życzę wam, żeby to zadanie szczególnie wyraźnie było realizowane w waszej posłudze diakońskiej – powiedział kardynał.

Udostępnij...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Komentarze

komentarzy