Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 [zapowiedź]


Już w poniedziałek w Kościele Seminaryjnym odbędzie się inauguracja nowego roku akademickiego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. O godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Kazimierza Nycza, zaś o godz. 17.30 rozpocznie się ceremonia otwarcia nowego roku.

Program wydarzenia:

godz.  16.00  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią
J. E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa  Metropolity Warszawskiego

godz.  17.30  Uroczysta inauguracja

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika pt. „Cóż po Teologii w domu Akademii?”
  • słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  • zakończenie
  • kolacja