Modlitwa za zmarłych


W czwartek 9 listopada w kościele seminaryjnym odbyła się Msza Święta sprawowana w intencji zmarłych osób posługujących w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jest to coroczna modlitwa całej wspólnoty seminaryjnej, za tych którzy w jakikolwiek sposób byli związani z seminarium, a już odeszli do wieczności. Bożemu Miłosierdziu polecane były zarówno osoby duchowne jak i świeckie.

Eucharystii sprawowanej w języku łacińskim przewodniczył Ksiądz Rektor Wojciech Bartkowicz, zaś okolicznościową homilię przygotował ks. Józef Warzeszak. Podzielił się on głęboką refleksją nad życiem swego brata śp. Stanisława, zmarłego w tym roku. W słowie przypomniał cały jego dorobek naukowej pracy oraz niezwykle głęboką miłość do Chrystusa i Jego Matki Maryi. 

Po skończonej Mszy odbyła się procesja, podczas której polecani byli zmarli związani ze środowiskiem seminaryjnym.

Zmarli kapłani w 2017 roku związani z Wyższym Metropolitalnym Seminarium:

Ks. prałat Stanisław Warzeszak Urodził się 12 listopada 1958 roku w Kiczorach na Orawie. Na kapłana wyświęcony 29 maja 1983 r. Duszpasterz w parafiach: Żychlin, św. Anny w Grodzisku Maz., św. Stanisława Kostki w Warszawie. Po odbyciu studiów specjalistycznych otrzymał doktorat z teologii (Paryż 1991) i filozofii  (Rzym 2000). Teolog moralista, bioetyk. Prefekt studiów w WMSD (1992-1997) oraz sekretarz PWTW (1992-1995) i dyrektor studiów na tymże wydziale (1998-2011). Wykładowca WMSD i UKSW a także w seminariach duchownych w Grodnie i Sankt Petersburgu. Sekretarz Rady Naukowej KEP, Prezes Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, Krajowy Duszpasterz służby zdrowia. Od 2012 r. proboszcz parafii NP NMP na Wrzecionie. Zmarł 24 sierpnia 2017 r.

Ks. prałat Kazimierz Gers Urodził się 9 lutego 1952 r. w m. Połazie pod Węgrowem. Na kapłana został wyświęcony 5 czerwca 1977 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Posługiwał jako wikariusz w parafii MB Królowej Polski w Otwocku oraz w warszawskich parafiach:św. Tadeusza na Sadybie, św. Barbary, św. Aleksandra, św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Od 2001 roku był proboszczem parafii bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie a od 2013 r. parafii św. Małgorzaty w Łomiankach. Był dziekanem dekanatu Kampinowskiego oraz wieloletnim spowiednikiem alumnów WMSD. Miał 65 lat, z czego w kapłaństwie przeżył 39. Zmarł 6 lutego 2017r.

Ks. prof. Adam Frankowski Urodził się 24 września 1928 r. w Warszawie. Święceń kapłańskich udzielił mu Prymas Stefan Wyszyński w 1952 r. Wikariusz w parafiach w Piasecznie, Warszawie – Aninie, św. Franciszka w Warszawie. W latach 1957-1965 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę na ATK i w WMSD. Przez 20 lat pracował nad opracowaniem uwspółcześnionej wersji Biblii Jakuba Wujka. Za pracę tę otrzymał Literacką Nagrodę im. Franciszka Karpińskiego. Od 1979 roku pracował również w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. w 1997 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Otwocku. Zmarł 16 września 2017 r.