W trzeciej Adoracji Krzyża pochylaliśmy się nad tajemnicą śmierci Chrystusa wraz z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim, który w Jezusie dostrzegł Syna Bożego. Rozważania przygotował kurs IV WMSD.

Adoracja Krzyża 2018 – III


4 marca w Kościele obchodzone jest święto ku czci św. Kazimierza Królewicza. Jednak w tym roku ten dzień przypadł w niedzielę. Z tej racji coroczna Msza Święta w dzień patronalny naszego Arcypasterza odbyła się 5 marca. Na Eucharystię przybyło liczne grono profesorów oraz pracowników WMSD. Nie zabrakło alumnów z seminarium Redemptoris Mater. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 7:00 w kościele seminaryjnym. Podczas Mszy świętej […]

Imieniny Księdza KardynałaW sobotę 03 marca archidiecezji warszawska świętowała dwustulecie istnienia. W uroczystej Mszy Świętej sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza uczestniczyli biskupi pomocniczy archidiecezji, duchowieństwo, siostry zakonne oraz różne wspólnoty diecezjalne. Obecni byli także alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Modlitwę poprzedziło sympozjum o losach archidiecezji warszawskiej i dziejach Warszawy w ujęciu architektury, nauki i sztuki na przestrzeni minionych dwustu lat. Nowa metropolia składała się z 275 […]

200-lecie Archidiecezji Warszawskiej


W drugiej Adoracji Krzyża 2018, rozważaliśmy dzieło zbawienia przez pryzmat setnika stojącego pod krzyżem. On widział, co wypłynęło z boku Jezusa: krew i woda, która stała się dla niego znakiem życia. Rozważania przygotował kurs VI. 1) Skąd to całe zamieszanie? Proces jak każdy inny. Jest sędzia, jest oskarżony. Publiczność znowu ma ubaw. Tłum jakby bardziej niespokojny. Żydzi się burzą, bo mają święto. Niech się to […]

Adoracja Krzyża 2018 – II