Promocja i prymicja


W środę 31 maja, cztery dni po święceniach, tegoroczni neoprezbiterzy odprawili Mszę prymicyjną w kościele seminaryjnym. Było to podziękowanie i zarazem pożegnanie z naszą wspólnotą, a także z dobrodziejami seminarium. Mszę poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich.

Pierwszym chronologicznie (choć nie teologicznie) punktem wspólnego spotkania było rozdanie dyplomów ukończenia studiów magisterskich na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (a także nadanie doktoratu dwóm osobom studiującym na Wydziale). Przyznano dwa wyróżnienia – docenione zostały prace ks. Tymoteusza Mietelskiego i ks. Błażeja Węgrzyna. W swoim wystąpieniu ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor PWTW, zachęcił księży absolwentów do kontynuowania swojej formacji intelektualne po opuszczeniu seminarium.

Po uroczystości uczelnianej nadszedł czas na liturgię. Msza sprawowana przez neoprezbiterów stanowiła ich podziękowanie za cały czas pobytu w seminarium – co wyraził na zakończenie Mszy ks. Michał Jarmuszewski, wymieniając liczne grupy, którym należy się ich wdzięczność: przełożonych, ojców duchownych, siostry i braci posługujących w seminarium, pracowników świeckich, kleryków, a także dobrodziejów seminarium.

W homilii ks. Paweł Korbin skoncentrował się na iskrze, która może stać się płomieniem. Wychodząc od testu Pisma Świętego, podzielił się też własnym doświadczeniem odkrywania prawdy o podporządkowaniu się Bożej woli. Zakończył przypominając słowa Adama Mickiewicza, że dzisiejsze pioruny wczoraj były ledwie iskrami. Zachęcił też wszystkich zebranych, aby potrafili sami zapłonąć w sprawach Bożych, a także zapalać do tego innych.