Rok akademicki 2017/2018 oficjalnie rozpoczęty


W poniedziałek 09.10 w Kościele Seminaryjnym został zainaugurowany nowy rok akademicki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Całe wydarzenie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył i homilię wygłosił pasterz Archidiecezji Warszawskiej Ks. Kard. Kazimierz Nycz. Po niej odbyła się immartykulacja nowych studentów, którzy odebrali swoje indeksy, a w dalszej części wydarzenia wygłoszony został wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika pt. „Cóż po Teologii w domu Akademii?”

Msza Święta koncelebrowana rozpoczęła się o godzinie 16:00 w której obok Ks. Kardynała Nycza uczestniczyli biskupi różnych diecezji m.in nowy pasterz diecezji warszawsko-praskiej Ks. bp Romuald Kamiński oraz Ks. bp Józef Guzdek – biskup Ordynariatu Polowego. W homilii Kardynał Nycz zwrócił się do zgromadzonych profesorów z wezwaniem:

„Obyście mieli dużo pytających o sprawy najważniejsze. Także wtedy, kiedy te pytania wcale nie są proste do odpowiedzi, bo one także zmuszają profesora, aby razem z pytającym szukał rozwiązania, szukał prawdy, szedł po drogach Prawdy”.

 

Nawiązując zaś do czytanej tego dnia przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie, metropolita warszawski wskazał na to aby odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa: Idź i Ty czyń podobnie. Dodał, że sama wiedza o miłości Boga do człowieka nie wystarczy ale musi być praktyką życia codziennego. Wskazał na radykalne przykłady miłości m.in. św. Brata Alberta, którego rok się kończy oraz św. Matki Teresy. Wskazał również na przykład gestów miłosierdzia papieża Franciszka. Na koniec zauważył, że Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu nie można się uchylać od wezwania Chrystusa, aby być sługą. Zaznaczył, że trzeba dawać wiedzę i pozytywne postawy, by człowiek chciał żyć tym czego się uczy. Nazwał to transparentnością Prawdy.

Całą liturgię ubogacał śpiew chóru studentów Instytutu Szkolenia Organistów pod dyrekcją p. dra Witolda Błaszczyka. Przy organach zasiadła p. Agnieszka Rybak, profesor Instytutu.

Po Eucharystii nadszedł czas na ceremonię inauguracji roku akademickiego 2017/2018. Najpierw chór studentów wykonał utwór Gaude Mater Polonia, a po nim głos zabrał rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Ks. prof. Krzysztof Pawlina. W swojej wypowiedzi poruszył temat relacji. Zauważył, że w dzisiejszym świecie mamy więcej środków komunikacji, a coraz mniej rzeczywistych relacji . Aby relacje wzrastały i pogłębiały się, potrzeba człowiekowi wspólnoty, w której się rodzi i wychowuje. Ks. Rektor wezwał aby przekazywać mądrość z serca do serca. . Na koniec dodał odwagi studentom aby rozpoczęli prawdziwy rok akademicki.

W dalszej kolejności ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum zaprezentował działalność naukowo-dydaktyczną Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Po niej odbyła się immartykulacja nowych studentów, w tym kleryków roku propedeutycznego naszego seminarium. 

Kolejnym punktem wydarzenia był wykład ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika w którym starał się odpowiedzieć na pytanie: Cóż po Teologii w domu Akademii?. W swoim wystąpieniu natchnął wszystkich studentów, aby  studiowali teologię nie tylko praktykowaniem suchych badań, ale rzetelnym poszukiwaniem prawdy, opierającym się na meta-teologicznym myśleniu. Zaznaczył, że teologia dotyka najważniejszych pytań człowieka, więc nie można jej spychać ani do zakrystii ani do laboratorium, inaczej będzie jej szkodzić – mówił profesor. Dodał również, że teologia ma służyć zbawieniu człowieka i ono ma być głównym celem uprawiania tej dziedziny.

Po wykładzie głos zabrał wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który wyraził nadzieję iż studia będą coraz bardziej wymagające dla studentów. Nawiązał tym samym do słów św. Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.

Na zakończenie Inauguracji ks. Kardynał pobłogosławił zebranych, po czym goście uroczystości zaproszeni zostali na kolację.

 

Wykład Ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika: https://youtu.be/qkdH6iysAGM

Inauguracja 2017/18 na Papieskim Wydziale Teologicznym w W-wie – ks. Rektor Krzysztof Pawlina https://youtu.be/2yklZ1WLn88

Homilia ks. Kard. Kazimierz Nycz https://youtu.be/vYvtGUY__J0