Schola seminaryjna


Cantate Domino – śpiewajcie Panu

Jedną z istotnych form modlitwy jest śpiew, dlatego w formacji seminaryjnej nie może zabraknąć miejsca na jego rozwijanie.

Należy przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia muzycznego w seminariach, nowicjatach oraz domach studiów dla zakonników i  akonnic, a także w innych instytutach i szkołach katolickich.

Sacrosanctum Concilium 115

 

Poprzez działalność naszej seminaryjnej scholi staramy się spełnić zalecenia Kościoła co do rozwoju muzycznego kandydatów do kapłaństwa. Dzięki cotygodniowym próbom, śpiewom podczas wspólnych celebracji liturgicznych w Kościele Seminaryjnym, czy w Archikatedrze Warszawskiej, alumni mają szansę rozwijać swój warsztat wokalny i poznawać szeroki repertuar muzyki kościelnej. Szczególne miejsce wśród wykonywanych utworów zajmuje chorał gregoriański i inne utwory monodii liturgicznej. Ponadto schola wykonuje pieśni wielogłosowe, wśród nich opracowania księdza prałata Wiesława Kądzieli, wieloletniego dyrygenta i wychowawcy seminaryjnego. W każdy czwartek roku akademickiego schola posługuje śpiewem podczas Mszy Świętej sprawowanej w języku łacińskim.

Od 2014 roku dyrygentem scholii jest ksiądz Piotr Markisz, skrzypek,  kompozytor oraz prefekt naszego seminarium.