Serce w sercu


Nasz seminaryjny dom tętni życiem – konsekrowanym. Na co dzień posługują nam siostry i bracia łącznie z czterech gromadzeń! W przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego, które w Kościele jest również obchodzone jako Dzień Życia Konsekrowanego, mieliśmy okazję podziękować osobom zakonnym pracującym w naszym seminarium za ich pracę i poświęcenie.

Dzień rozpoczął się od Mszy świętej w intencji osób konsekrowanych posługujących w seminarium – przewodniczył jej o. Paweł Walkiewicz, ojciec duchowny naszego seminarium. Kolejnym punktem było spotkanie w kaplicy na modlitwie – po wspólnie odmówionej brewiarzowej modlitwie w ciągu dnia ks. rektor Wojciech Bartkowicz zaprosił siostry i braci do podzielenia się informacjami o charyzmatach poszczególnych wspólnot. – Jesteście sercem w sercu Kościoła. Dziś szczególnie chcemy wam za to podziękować. I zaprosić do podzielenia się pasjami swojego życia – zachęcał rektor.

Szaty liturgiczne, praca z młodzieżą, modlitwa za kapłanów…

Trzy siostry podzieliły się z nami informacjami o charyzmacie swojego zgromadzenia. Siostra Barbara, westiarka Jezusa, opowiedziała nam o wyjątkowym zadaniu swojej wspólnoty, jakim jest czuwanie nad wszystkim, co przyozdabia kapłana, kielich i ołtarz. Podkreśliła bliskość jej zgromadzenia i księży, zapewniła też o modlitwie, jaką siostry westiarki, założonego przez bł. Honorata Koźmińskiego, zanoszą za kapłanów. Siostra Anna, jedna z czterech obecnych w seminarium sióstr franciszanek rodziny Maryi, odmalowała przed nami burzliwe nieraz dzieje jej zgromadzenia, silnie związanego z osobą założyciela, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Warszawy. Opowiedziała o zadaniach sióstr związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży oraz z pomocą najuboższych, a także o posłudze sióstr w trzech seminariach w Polsce. Siostra Janina, sługa Jezusa, która na co dzień zajmuje się sprawami administracyjnymi w naszym seminarium, opowiedziała o swoim zgromadzeniu – także założonym przez bł. Honorata Koźmińskiego. Nasze rozbawienie wywołała wypowiedź, że wprawdzie głównym charyzmatem zgromadzenia jest pomoc zaniedbanym dziewczętom, ale siostrze Janinie przyszło posługiwać akurat młodzieży męskiej.

Życzenia i agapa

Ostatnim elementem wspólnego świętowania był uroczysty obiad wraz z osobami konsekrowanymi. Poprzedziły go życzenia, jakie w imieniu kleryków złożył im wicesenior, kleryk Grzegorz. Wyraził wdzięczność wszystkim członkom zgromadzeń zakonnych, którzy w tak różny sposób przyczyniają się do wspierania naszej obeności w gmachu seminarium i formacji.