Gotowi, by służyć


W uroczystość Matki Bożej Łaskawej w kościele seminaryjnym przeżywaliśmy święcenia diakonatu. Diakonami zostało dziesięciu alumnów. W wydarzeniu udział wzięło liczne grono kapłanów oraz wiernych świeckich, zwłaszcza rodzin nowych diakonów. Mszy świętej przewodniczył. kard. Kazimierz Nycz.

Na początku ks. Wojciech Bartkowicz, rektor warszawskiego seminarium określił kandydatów jako gotowych, by służyć Ludowi Bożemu. Przedstawił ich księdzu kardynałowi oraz nazwał ten dzień jako wielkie wesele dla kapłanów, rodzin i wszystkich bliskich dziesięciu alumnów.

Obrzęd sakramentu święceń w stopniu diakonatu nastąpił po liturgii słowa. W słowie wyjaśniającym kard. Kazimierz Nycz wezwał kandydatów do rozumienia godności jaką mieli otrzymać. Wskazał, że sakrament który przyjęli wiąże ich do służby w Kościele i Chrystusowi niepodzielną miłością. Całość ich posługi wyraża gest uniżenia który uczynili kładąc się na posadzkę kościoła seminaryjnego.

Do zasadniczych znaków sakramentalnych należało przede wszystkim nałożenie rąk przez kardynała, a także przekazanie księgi Ewangelii oraz włożenie szat liturgicznych połączony z pocałunkiem pokoju.

Na zakończenie Eucharystii kard. Nycz zwrócił uwagę, że Chrystus przyszedł po to aby służyć, a nie by jemu służono. Przytoczył znane zdanie papieża Franciszka, że każdy pasterz powinien pachnąć owcami. A wiąże się to z postawą służby i uniżenia, który diakoni wyrazili w geście prostracji. Jak długo będziecie pamiętać “zapach i chłód posadzki”, tak długo będziecie świadkami służebnego kapłaństwa. – powiedział kardynał.

Na koniec wezwał ich do wytrwania oraz wierności wobec tego co wyznali wobec Kościoła.

Diakonat to pierwszy stopień sakramentu święceń, obok prezbiteriatu i episkopatu. Diakoni są wyświecani dla zadań posługi w Kościele. Mogą przepowiadać i komentować Słowo Boże podczas liturgii, głosić homilie, przewodniczyć obrzędom chrztu świętego oraz celebrować pogrzeby chrześcijańskie. Są także wezwani do posługi w zadaniach duszpasterskich i charytatywnych, które mają pełnić pod pasterskim zwierzchnictwem swojego biskupa.

Święcenia diakonatu przyjęli: Tomasz Barański, Artur Kaczyński, Michał Kisiel, Maciej Kulesza, Grzegorz Pakowski, Tomasz Różacki, Łukasz Starczewski, Marcin Wiśniewski, Radosław Wołkowycki, Michał Wszeborowski