Adoracja Krzyza


Przedostatnia Adoracja Krzyża poprowadzona została przez rok III naszego seminarium. Głównym tematem była relacja umiłowanego ucznia Jana Apostoła do Jezusa. Akcent rozważań został położony na tajemnicę Bożego miłosierdzia oraz zaufania w chwilach przeciwności.

Adoracja Krzyża 2018 – IV


W trzeciej Adoracji Krzyża pochylaliśmy się nad tajemnicą śmierci Chrystusa wraz z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim, który w Jezusie dostrzegł Syna Bożego. Rozważania przygotował kurs IV WMSD.

Adoracja Krzyża 2018 – IIIW drugiej Adoracji Krzyża 2018, rozważaliśmy dzieło zbawienia przez pryzmat setnika stojącego pod krzyżem. On widział, co wypłynęło z boku Jezusa: krew i woda, która stała się dla niego znakiem życia. Rozważania przygotował kurs VI. 1) Skąd to całe zamieszanie? Proces jak każdy inny. Jest sędzia, jest oskarżony. Publiczność znowu ma ubaw. Tłum jakby bardziej niespokojny. Żydzi się burzą, bo mają święto. Niech się to […]

Adoracja Krzyża 2018 – II


Zawitaj, Ukrzyżowany, Jezu Chryste przez Twe rany. Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Słowami tej pieśni wielkopostnej rozpoczęliśmy cykl adoracji krzyża w tegorocznym Wielkim Poście. W pierwszym nabożeństwie rozważaliśmy Mękę Jezusa Chrystusa wraz Maryją. Przedstawiamy tekst rozważań pierwszej Adoracji Krzyża 2018, przygotowany przez Kurs V. Ewangelia: J 19, 17-37 ROZWAŻANIE I Tak więc dzieje się to, na co wszyscy wyczekiwali. Bóg […]

Adoracja Krzyża 2018 – I