Adoracja Krzyza


W ostatniej tegorocznej adoracji krzyża stajemy wobec tajemnicy wypełnienia się misji Jezusa. “Wykonało się” – mówi Zbawiciel umierając za nas. To jego ostatnie, siódme słowo. A jakie będzie nasze, ósme? Jak odpowiemy?

Ósme słowo #5 – Wypełnienie ...
Nieraz w życiu dotyka nas samotność. Uskarżamy się na to, że inni nas opuścili – boli to zwłaszcza, gdy chodzi o najbliższych. Niejednokrotnie czujemy żal do Boga, że On również oddalił się od nas. Wtedy w gniewie lub zmęczeniu powtarzamy słowa: “Eli, eli, lema sabachthani”. Czy jednak nie jest tak, że to my sami upadamy i – pogubieni – oddalamy się od Tego, który najlepiej […]

Ósme słowo #3 – Opuszczenie ...


Krzyż wydaje się być dramatem, tragedią, porażką. W rzeczywistości jednak, belki krzyża prowadzą tam, gdzie nie ma smutku i cierpienia. Krzyża nie należy się bać: to nie wyrok –  to obietnica. 

Ósme słowo #2 – Obietnica ...