Kurs V


Zawitaj, Ukrzyżowany, Jezu Chryste przez Twe rany. Królu na niebie, prosimy Ciebie, ratuj nas w każdej potrzebie. Słowami tej pieśni wielkopostnej rozpoczęliśmy cykl adoracji krzyża w tegorocznym Wielkim Poście. W pierwszym nabożeństwie rozważaliśmy Mękę Jezusa Chrystusa wraz Maryją. Przedstawiamy tekst rozważań pierwszej Adoracji Krzyża 2018, przygotowany przez Kurs V. Ewangelia: J 19, 17-37 ROZWAŻANIE I Tak więc dzieje się to, na co wszyscy wyczekiwali. Bóg […]

Adoracja Krzyża 2018 – I


W sobotę 6 maja kard. Kazimierz Nycz wyświęcił na diakonów ośmiu kleryków naszego seminarium. Przyjęcie święceń w stopniu diakonatu oznacza, że nieodwołalnie i na całe życie powiedzieli Panu Bogu “tak”.

Idźcie i głoście!Ośmiu kleryków naszego seminarium publicznie wyznało swoją wiarę podczas uroczystych Nieszporów. To ostatni krok przed święceniami diakonatu, które mają przyjąć dzień później. Liturgii przewodniczył ks. Wojciech Bartkowicz, rektor seminarium, który skierował do przyszłych diakonów słowo zachęty – ale też przestrogi.

Mimo cierpień – na chwałę ...


8 marca podziękowaliśmy ks. dr. hab. Krzysztofowi Siwkowi za niemal siedem lat jego pracy w seminarium. Od 1 marca ks. Krzysztof został rektorem kościoła akademickiego św. Anny. W seminarium pełnił funkcję prefekta (ostatnio opiekował się V rokiem), wcześniej był również prefektem ds. studiów.

Dobrze być księdzem