Rekolekcje


Wielki Post rozpoczęliśmy rekolekcyjnym czasem skupienia, który w tym roku poprowadził dla nas ks. Artur Nagraba. Proboszcz parafii Warszawa-Grodzisk, a przez wiele wcześniejszych lat – misjonarz. Ksiądz Artur podzielił się z nami żywą wiarą i autentyczną relacją do Pana Jezusa: szczególnie obecnego w Najświętszym Sakramencie. W swoich konferencjach nie przekazywał nam informacji o tym jak stać się “skutecznym księdzem”, czy “efektywnym liderem” dla swojej wspólnoty, […]

Wielkopostne rekolekcje


W poniedziałek 25 września klerycy warszawskiego seminarium zjechali się na Krakowskie Przedmieście, by rozpocząć kolejny rok formacji. Następnego dnia rozpoczęły się czterodniowe rekolekcje, które poprowadził ks. Tomasz Jaklewicz – zastępca red. naczelnego Gościa Niedzielnego. Głównym tematem wprowadzających rekolekcji była teologia ciała według św. Jana Pawła II oparta na biblijnej perykopie o stworzeniu człowieka.  Wezwanie do modlitwy W trakcie rekolekcji klerycy rozważali priorytety kapłańskiej posługi. Podkreślono, […]

Na dobry początekNowy rok akademicki i formacyjny rozpoczęliśmy od… wesela. Właśnie biblijny opis wesela w Kanie Galilejskiej był punktem wyjścia czterodniowych rekolekcji wstępnych, które w tym roku poprowadził ks. dr Krzysztof Grzywocz.

Wesele w seminarium


Po przerwie wakacyjnej klerycy powrócili do seminarium. Przez trzy miesiące przebywali poza gmachem na Krakowskim Przedmieściu, ale to właśnie ten czas odpoczynku był prawdopodobnie czasem najbardziej intensywnej formacji.

Módl się i odpoczywaj