swiecenia


Na uroczystej Mszy w kościele seminaryjnym kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, udzielił święceń klerykom naszego seminarium. Dzień wcześniej podpisali oni przyrzeczenia przed diakonatem podczas nieszporów.

Diakonein znaczy służyć
Trzynastu naszych braci zakończyło formację seminaryjną i opuściło nasz dom już jako kapłani. Razem z nimi, święcenia prezbiteratu przyjęło czterech diakonów z seminarium Redemptoris Mater.

Zwieńczenie seminaryjnej drogi


W Wigilię Zesłania Ducha Świętego kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu ośmiu alumnom Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Dzień wcześniej w trakcie uroczystych Nieszporów wyznali swoją wiarę i złożyli przyrzeczenia przed święceniami.

Pokorni słudzy Pana