Sympozjum


To temat sympozjum teologicznego, zorganizowanego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, 26 listopada. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. w Sankturarium św. Andrzeja Boboli, pod przewodnictwem o. Tomasz Kota SI, prowincjała.

Słowo Boże w życiu i ...


14 maja, z okazji zbliżającej się 30. rocznicy śmierci Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zorganizował na Bielanach sympozjum poświęcone myśli i działalności Prymasa Tysiąclecia.

Pasterz i prorokW seminarium odbyło się spotkanie poświęcone problemowi alkoholowemu, zwłaszcza wśród osób duchownych. Przybyli do nas: o. Jan Karczewski, dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu,   ks. Zbigniew Porzeziński, pomagający uzależnionym w poradni psychologicznej i dwóch chłopaków ze wspólnoty Cenacolo, Hubert i Peter.

Sympozjum nt. choroby alkoholowej


27 marca odbyło się sympozjum naukowe nt. “Kapłan z ludu wzięty. Teologia roku kapłańskiego” zorganizowane przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Warszawskie Towarzystwo Teologiczne.

Sympozjum “Kapłan z ludu wzięty”