Wigilia


Już po raz 10 ulicami Warszawy przeszedł Orszak Trzech Króli. Poprzedziła go uroczysta Msza Święta sprawowana w archikatedrze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem kard. Nycza. Wieczorem w seminarium cała wspólnota kleryków wraz z profesorami zgromadziła się na wspólnym kolędowaniu.

Uroczystość Objawienia Pańskiego


Uroczystość Objawienia Pańskiego jest od kilku lat dniem, kiedy wspólnota profesorów, przełożonych i kleryków naszego seminarium wspólnie z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem i biskupami pomocniczymi świętuje wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem.

Trzech Króli, trzy wspólnoty



Są ludzie, którzy przez cały rok walczą o kleryków. Dzień w dzień modlą się za nas, często ofiarowują swój czas, ale też cierpienie i trud w naszej intencji. W sobotę 7 stycznia mieliśmy okazję spotkać się ze wszystkimi dobrodziejami naszego seminarium, a także naszymi przyjaciółmi z ośrodków, do których chodzimy na praktyki. Była to okazja, by spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: “Dobrze, że jesteś”.

Wymadlają nasze powołanie


Wzorem poprzednich lat, w ostatni wieczór przed rozjazdem kleryków na święta Bożego Narodzenia, zorganizowano w Seminarium spotkanie opłatkowe. Wraz z klerykami opłatkiem dzielił się Kazimierz Kardynał Nycz, wychowawcy, profesorowie i pracownicy naszego Domu.

Opłatek seminaryjny