Wojciech Bartkowicz


Uroczystość Objawienia Pańskiego jest od kilku lat dniem, kiedy wspólnota profesorów, przełożonych i kleryków naszego seminarium wspólnie z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem i biskupami pomocniczymi świętuje wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem.

Trzech Króli, trzy wspólnoty


Są ludzie, którzy przez cały rok walczą o kleryków. Dzień w dzień modlą się za nas, często ofiarowują swój czas, ale też cierpienie i trud w naszej intencji. W sobotę 7 stycznia mieliśmy okazję spotkać się ze wszystkimi dobrodziejami naszego seminarium, a także naszymi przyjaciółmi z ośrodków, do których chodzimy na praktyki. Była to okazja, by spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: “Dobrze, że jesteś”.

Wymadlają nasze powołanieW każdą niedzielę o godzinie 21.30 klerycy zbierają się w kościele seminaryjnym, by wspólnie się modlić. Zgodnie z tradycją Kościoła odmawiają modlitwę na zakończenie dnia, czyli Kompletę.

Completorium


Tym razem o wydarzeniu, które nie dotyczy całej wspólnoty seminaryjnej, ale – jak się okazuje – ma dla niej istotne znaczenie. W I Niedzielę Adwentu 89 młodych mężczyzn otrzymało z rąk J.E. kard. Kazimierza Nycza promocję lektorską. Uroczystość miała miejsce w Kościele Seminaryjnym, gdzie dwa razy w miesiącu przyjeżdżali na Kurs lektorski. Doskonalili czytanie i śpiewanie oraz poznawali tajniki liturgii i żywego Słowa Bożego, zaś […]

Eksperyment Kursu lektorskiegoKiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. (Dz 2,1) Nikt nie szukał aparatu fotograficznego, aby zrobić zdjęcie; nikt nie myślał o wpisie na stronę internetową prezentującym naszą aktywność. Liczyło się oczekiwanie na wylanie Ducha Świętego. Prosiliśmy o tęsknotę za Panem, modliliśmy się za siebie nawzajem i za ludzi, których nosimy w sercach. Czuwanie miało charakter zamknięty, tj. bez udziału osób […]

Zesłanie Ducha Świętego


Kwietniowy dzień skupienia poprowadził nasz Pasterz, ks. Kard. Kazimierz Nycz. Jak powiedział ks. Rektor Wojciech Bartkowicz, ważne jest zobaczyć, jak modli się nasz biskup, jak kocha Kościół – nasz biskup, jak podchodzi do kapłaństwa – nasz biskup.

Dzień skupienia z Kard. Kazimierzem Nyczem