Trzech Króli, trzy wspólnoty


Uroczystość Objawienia Pańskiego jest od kilku lat dniem, kiedy wspólnota profesorów, przełożonych i kleryków naszego seminarium wspólnie  z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem i biskupami pomocniczymi świętuje wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem. W tym roku grono uczestników braterskiego spotkania było jeszcze szersze, ponieważ przybyli do nas przełożeni i klerycy Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater”. Nie zabrakło rozmów, wspomnień, a także kolęd – nie tylko polskich, ale też pochodzących z Włoch, Hiszpanii czy Kolumbii.

Wieczór Trzech Króli zgromadził trzy wspólnoty: środowisko naszego seminarium, braci z Redemptoris Mater, a także grono profesorów. Rozpoczęliśmy od wspólnych nieszporów, które poprowadził zwierzchnik wszystkich trzech wspólnot, kard. Kazimierz Nycz. W skierowanym do nas słowie podkreślił, że oba seminaria są równie bliskie jego sercu, oba też z natury są zarówno diecezjalne, jak i misyjne, choć niekiedy jednemu przypisuje się to pierwsze, a drugiemu kolejne określenie. Zauważył też potrzebę włączenia się seminariów w rozważanie najważniejszych wyzwań związanych z kapłaństwem i posługą kapłańską, co jednak musi być dokonywane roztropnie, ze świadomością, że formacja seminaryjna jest pewną drogą, a do wielu refleksji trzeba dochodzić stopniowo.

Jak to drzewiej bywało

Druga część Wieczoru miała miejsce na seminaryjnym refektarzu, gdzie musiało się znaleźć miejsce dla ponad 150 księży, wykładowców i kleryków. W tak licznym gronie wyjątkowo brzmiały kolędy, śpiewane przy akompaniamencie uzdolnionych muzycznie przedstawicieli obu seminariów. Obok polskich kolęd, jak “Przybieżeli do Betlejem” czy “Bóg się rodzi”, dzięki braciom z Redemptoris Mater mogliśmy wspólnie zaśpiewać kolędy z Hiszpanii, Włoch czy nawet Ameryki Południowej. Oprócz wspólnego śpiewu, mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień świątecznych kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które przeczytali klerycy naszego seminarium. Własnymi wspomnieniami podzielili się również księża profesorowie i przełożeni: ks. prof. Roman Bartnicki wspominał mroźne zimy, ks. prof. Krzysztof Bardski ze swadą przytoczył historię, jak wraz z innymi klerykami kolędował w Karpaczu podczas stanu wojennego, a ks. rektor Alojzij Oberstar i ks. prefekt Moises Marin Perez opowiedzieli nam, jak wygląda obchodzenie Świąt odpowiednio na Słowenii i w Hiszpanii.

Zachęchamy też do obejrzenia zdjęć z Orszaku Trzech Króli z tego dnia – brali w nim udział klerycy II roku!