Wielki Post w kościele seminaryjnym


Środą Popielcową rozpoczęliśmy przeżywanie okresu Wielkiego Postu. To czas 40-dniowych przygotowań do obchodzenia najważniejszych świąt wiary chrześcijańskiej, czyli Wielkanocy. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym kościele seminaryjnym.

Nabożeństwa wielkopostne w kościele seminaryjnym:

  • Gorzkie żale – w środy o godzinie 19.00
  • Adoracja Krzyża – w piątki (od 10.03)  o godzinie 20.00