Wspólne kolędowanie


19 grudnia w seminarium Redemptoris Mater na Młocinach odbyło się kolędowanie dwóch wspólnot kleryckich: naszego seminarium warszawskiego oraz Drogi Neokatechumenalnej. Ta praktyka, ma umacniać więzi braterskie wśród alumnów oraz służyć wzajemnemu poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli także wszyscy formatorzy obydwu seminariów oraz kard. Kazimierz Nycz.

Całość rozpoczęła się Eucharystią połączoną z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu alumnom z seminarium Redemptoris Mater. Po przejściu na refektarz rozpoczęła się uroczysta kolacja.

Następnie przyszedł czas na śpiewanie kolęd. Jak przystało na seminarium misyjne, repertuar zawierał kolędy w językach całego świata (m.in. włoskim, łacińskim, angielskim, hiszpańskim). Utwory wykonywali wszyscy alumni seminarium Redemptoris Mater, pozwalając wszystkim gościom na radosne spędzenie czasu.

W czasie formacji seminaryjnej alumni Redemptoris Mater studiują na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela uczęszczając na zajęcia wraz z alumnami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 

Do tej pory Seminarium Redemptoris Mater ukończyło 79 prezbiterów. Ponad połowa z nich pracuje teraz na terenie Archidiecezji Warszawskiej posługując dla wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.