XI Święto Dziękczynienia


W niedzielę, 3 czerwca 2018 roku w świątyni Opatrzności Bożej sprawowana była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem prymasa Polski z udziałem najwyższych władz państwowych. Zapalona została Świeca Niepodległości, która od 1939 r. była przechowywana w seminarium duchownym. Od dziś znajdzie swoje miejsce w świątyni na Wilanowie.

O godz. 8.00 z pl. Piłsudskiego wyruszyła pielgrzymka z relikwiami św. s. Faustyny oraz ogniem z grobu Nieznanego Żołnierza, który posłużył do odpalenia Świecy Niepodległości. Podczas Mszy odmówiony został Akt Zawierzenia i Dziękczynienia. Homilię wygłosił abp Grzegorz Ryś.

Metropolita łódzki powiedział, że wolność jest miejscem spotkania wszystkiego, co najpiękniej ludzkie z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Odwołał się też m.in. do przemyśleń ks. prof. Józefa Tischnera, który już w wolnej Polsce pisał o rożnych przejawach ucieczki od wolności. Jedną z nich jest – tłumaczył metropolita łódzki – strach przed tym, żeby powiedzieć przepraszam”. Tymczasem, jest to „najprostsze słowo, które otwiera rozmowę” – mówił abp Ryś.

Tegoroczne obchody święta były podziękowaniem Bogu za odzyskaną w 1918 roku niepodległość kraju. We Mszy świętej udział wzięło około 100 biskupów z Polski a także z zagranicy Koncelebrze z udziałem ok. 100 biskupów z Polski.