ZAŁĄCZ(nik) Ducha – Dar wiedzy


W przedostatnim spotkaniu z cyklu ZAŁĄCZ(nik) Ducha poznawaliśmy i prosiliśmy Ducha Świętego o Jego dar wiedzy. Konferencję wygłosił ks. Łukasz Turek – koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji warszawsko-praskiej.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą, po której ks. Łukasz wygłosił konferencję.

Pan Bóg daje nam darmo różne dary, byśmy nimi służyli. Zaprasza do wędrówki za Jezusem, ciągle pociągając nas ku sobie, by nas przemieniać, uczyć siebie. – powiedział na początku. Zauważył, że dar wiedzy jest nazywany także darem umiejętności. Te dwie nazwy odkrywają to co niesie ten dar dla każdego z nas.

Nazywając ten dar wiedzą wskazujemy, że Bóg obdarowuje nas prawdą o Bogu i w jej świetle przychodzi do nas z prawdą o nas i o całym świecie.  Z kolei określenie jako daru umiejętności oznacza zastosowanie w życiu nauki Chrystusa, byśmy w jej świetle żyli i postępowali.

Zawrócił uwagę, że niektórzy ludzie nie mieli specjalnego wykształcenia teologicznego, a jednak odznaczały się niesamowitym poznaniem Boga. Za przykład podał prostą niepiśmienną siostrę Faustynę, która dała światu orędzie o Bożym Miłosierdziu oraz św. Teresę z Liseaux.

Dar wiedzy nie jest jednak tylko dla mistyków, jest dla każdego. – kontynuował prelegent.

Następnie dodał, że Bóg nie chce byśmy Go ograniczali naszym sposobem myślenia. Cytując średniowiecznego kaznodzieję Jana Taulera powiedział, że dar wiedzy pozwala odczytywać przestrogi Ducha Świętego. Chce wynieść człowieka ponad szczyty, czyli do świętości.

Dodał, że dar wiedzy pomaga każdemu rozeznawać grzechy, co jest od Boga, a co od złego ducha. Pozwala widzieć świat w prawdzie.

Z tego daru rodzi się również modlitwa wstawiennicza. Św. Dominik wielokrotnie w swoim życiu modlił się o miłosierdzie i dla siebie i dla innych zwłaszcza za grzeszników. – powiedział na zakończenie.

Po konferencji świadectwo działania w swoim życiu daru wiedzy powiedział dk. Grzegorz Pakowski – alumn V roku naszego seminarium. Po nim miała miejsce część modlitewna spotkania w którym wszyscy aktywnie uczestniczyli.

Kolejne OSTATNIE spotkanie odbędzie się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20.05.2018

Serdecznie zapraszamy. Początek: godzina 19:30.

Konferencję poprowadzi ks. Andrzej Grefkowicz

Zapraszamy!