Archiwum dnia: 29 listopada 2018


Tradycyjnie, klerycy III kursu WMSD w Warszawie wystawiają sztukę teatralną. Tematyką obecnie przygotowywanego spektaklu jest konflikt pomiędzy dwiema przenikającymi się wzajemnie siłami. Królestwem Niebieskim i duchem tego świata. Sztuka kleryków jest sceniczną adaptacją poezji Cypriana K. Norwida, która zaskakuje wyszukaną kompozycją i sposobem jej przestawienia.  Pomocne okażą się motywy muzyczne, które wprowadzą widza w niezwykły klimat spektaklu. Jednakże nie znajduje się w niej typowy, pierwszoplanowy […]

Sztuka “Słodycz”