Adoracja Krzyża 2013


Adoracja Krzyża 2013 Wzorem ubiegłych lat, klerycy Seminarium Warszawskiego przygotowują Adorację Krzyża – cykl piątkowych spotkań modlitewnych pomagających przeżyć Wielki Post. To wyjątkowy czas, aby pochylić się nad tajemnicą Krzyża i miłosiernego spojrzenia Chrystusa.

W tym roku spotkania pod Krzyżem będą skoncentrowane wokół ostatnich dni Jezusa na tym świecie. Będziemy z Nim w chwili gdy płakał nad miastem, w chwili gdy ze wzburzeniem wyrzucał handlarzy ze świątyni, czy też gdy pokazywał w ubogiej wdowie i jej ofierze wzór do naśladowania.

 


 
 
 
 
 
 
 
22 lutego – Służba –współuczestnictwo z Jezusem Sługą (Tekst rozważań)
1 marca – Pokój – rozpoznanie Boga obecnego w moim życiu (Tekst rozważań)
8 marca – Oczyszczenie serca (Tekst rozważań)
15 marca – Wiara i przebaczenie odpowiedzią na pragnienia Jezusa  (Tekst rozważań)
22 marca – Zaproszenie do oddania wszystkiego ubogiemu Jezusowi (Tekst rozważań)