Kandydaci


Pierwszym naszym powołaniem jest przyjaźń z Jezusem Chrystusem! Jednak niektórych wybiera On w sposób szczególny, czyli do służenia Mu w kapłaństwie: “Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli” (Mk 3, 13n).

Do seminarium może wstąpić mężczyzna po zdaniu egzaminu dojrzałości, oczywiście katolik ochrzczony, po pierwszej Komunii świętej i bierzmowaniu. Jednak zanim zaczną się jakiekolwiek „formalności” chcemy Cię choć odrobinę poznać, dlatego przed dostarczeniem dokumentów zapraszamy do osobistej rozmowy. Należy się skontaktować i po prostu umówić (tel. (22) 55 66 100 lub mail: sekretariat@wmsd.waw.pl). Przed tą rozmową warto uczestniczyć w rekolekcjach dla rozeznających powołanie, do których serdecznie zachęcamy. Zapoznaj się także z ważnymi etapami formacji w naszym seminarium.

Kiedy już przyjdzie właściwy czas, to należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • własnoręcznie napisane podanie i życiorys
  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • świadectwo dojrzałości
  • opinia Księdza Proboszcza
  • opinia Katechety
  • świadectwo lekarskie
  • 5 podpisanych fotografii
  • dowód osobisty
  • książeczka wojskowa