Ważne etapy w seminarium


Można postawić pytanie: dlaczego seminarium trwa 6 lat? Jednak jeśli postawimy je odrobinę inaczej, a mianowicie: dlaczego formacja seminaryjna trwa 6 lat?, to już inaczej będziemy patrzyli na odpowiedź.

Jan Paweł II napisał „powołania są przyszłością diecezji, zakonu, a ostatecznie przyszłością Kościoła”, dlatego seminarium, to nie tylko studia (tak jak na innych studiach zdobywamy tytuł magistra), ale także, a może przede wszystkim, formacja ludzka, chrześcijańska i kapłańska. W tym czasie poznajemy na Pana Boga, siebie, uczymy się ducha służby. To także czas dojrzewania, przeżywania kryzysów i stawania w prawdzie. Jednocześnie ciągle rozeznajemy wolę Pana Boga w naszym życiu. Momentem końcowym rozeznawania jest przyjęcie święceń w stopniu diakonatu. Poniżej najważniejsze wydarzenia w czasie formacji seminaryjnej:

  1. I rok – rok propedeutyczny poza Warszawą. Czas zamknięty, bez dostępu do mediów, by móc skupić się najbardziej na duchowym rozwoju.
  2. II rok – przenosimy się do Warszawy . Dołączamy do wspólnoty seminaryjnej i uczestniczymy w życiu domu przy Krakowskim Przedmieściu.
  3. III rok – rok poważnych obowiązków i decyzji. Wystawiamy sztukę teatralną (ok. 20 spektakli na które każdy może przyjść), zaczynamy praktyki pastoralne (czyli odwiedzamy domy opieki społecznej, świetlice dziecięce i inne miejsca, gdzie pomagamy i uczymy się służyć innym) oraz przyjmujemy strój duchowny, czyli sutannę oraz posługę lektora.
  4. IV rok – rozpoczyna się druga połowa seminarium. Dla jednych łatwiejsza, dla innych trudniejsza. Najważniejszym momentem jest przyjęcie posługi akolitatu (możliwość udzielania Komunii św.)
  5. V rok – najważniejszy rok w seminarium, bo podejmujemy ostateczną decyzję o przyjęciu święceń w stopniu diakonatu.
  6. VI rok – kończymy pisanie pracy magisterskiej, a od strony duszpasterskiej przez cały rok posługujemy na parafiach, gdzie jesteśmy od piątku do poniedziałku, a pozostałe dni w seminarium. Ukoronowaniem drogi seminaryjnej są święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu – u nas zawsze w ostatnią sobotę maja w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.