Zanim jakakolwiek sztuka seminaryjna trafi do szerszej publiczności ma swoją premierę w gronie wykładowców, przełożonych i kleryków warszawskiego seminarium. Tak miało miejsce i tym razem. Zaproszeni goście przybyli na godz. 20.00 – wszyscy zostali oficjalnie powitani przez kleryków wystawiających tegoroczny spektakl. Wśród gości nie mogło zabraknąć naszego Ojca Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, a także biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej. Na sali były również obecne osoby, bez […]

Premiera sztuki “Słodycz”


O wydarzeniu 8 grudnia 2018 roku sześciu kleryków naszego seminarium przyjęło święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny święcenia diakonatu przyjęli: 1. Andrzej Piotr Kunicki 2. Albert Piotr Paszkowski 3. Markos Płońsko 4. Łukasz Marek Ręczek 5. Marek Jacek Ruciński 6. Augustyn Stanisław Sękowski […]

Święcenia diakonatuW przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryj Panny w naszym kościele można było uczestniczyć w nabożeństwie Akatystu ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ta piękna celebracja wypływająca za skarbca Kościoła Wschodniego jak co orku wprowadziła nas w główną uroczystość przypadającą na 8 grudnia. Poprzez piękny śpiew naszej seminaryjnej scholii mogliśmy modlić się i rozpamiętywać wydarzenia związane z życiem Maryi. W wydarzeniu uczestniczyło wielu przyjaciół i sympatyków […]

Akatyst ku czci NMP


Tradycyjnie, klerycy III kursu WMSD w Warszawie wystawiają sztukę teatralną. Tematyką obecnie przygotowywanego spektaklu jest konflikt pomiędzy dwiema przenikającymi się wzajemnie siłami. Królestwem Niebieskim i duchem tego świata. Sztuka kleryków jest sceniczną adaptacją poezji Cypriana K. Norwida, która zaskakuje wyszukaną kompozycją i sposobem jej przestawienia.  Pomocne okażą się motywy muzyczne, które wprowadzą widza w niezwykły klimat spektaklu. Jednakże nie znajduje się w niej typowy, pierwszoplanowy […]

Sztuka “Słodycz”