W piątą rocznicę śmierci


Pięć lat po śmierci kard. Józefa Glempa w archikatedrze warszawskiej odbyła się Msza Święta w intencji zmarłego Prymasa Polski. Posługę kard. Glempa można opisać takimi słowami jak pasterz, sługa i wierny szafarz Bożych tajemnic – mówił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w homilii.

Był pasterzem także wtedy, kiedy jako prymas i arcybiskup podejmował zadania społeczne, bliskie polityce. Zawsze pozostawał pasterzem, zatroskanym o owce, zatroskanym o ludzi – powiedział kard. Nycz

Przypominał również, że kard. Glemp był człowiekiem sumienia, którym kierował się w najtrudniejszych i najważniejszych decyzjach. Z tego powodu wielokrotnie przeżywał cierpienia z powodu niezrozumienia jego decyzji. Działo się tak zwłaszcza w latach pierwszej ‚Solidarności’, stanu wojennego, w latach 80., kiedy osąd jego sumienia nie zgadzał się z osądem wielu współczesnych ludzi. Tymczasem kardynał Glemp troszczył się o człowieka.

Do ważniejszych inicjatyw Prymasa należała troska o Polonię, budowa Świątyni Opatrzności Bożej oraz powołanie w Warszawie seminarium Redemptoris Mater, które było wówczas piątą taką placówką na świecie.

Mszę Świętą poprzedziła konferencja pt. „Prymas Józef Glemp: nowe fakty i nieznane dokumenty”. Uczestniczyło w niej całe seminarium oraz zaproszeni gości. Prelekcje swoje mieli między innymi prof. Jan Żaryn (UKSW), dr Milena Kindziuk (UKSW) oraz dr. hab. Paweł Skibiński (UW).

Warto dodać, że zmarły przed pięciu laty kardynał był 15 biskupem archidiecezji warszawskiej. Urząd ten sprawował w latach 1981–2006, jako następca Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto w latach 1981–2004 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jego zawołanie biskupie brzmiało: Caritati in iustitia (Przez sprawiedliwość do miłości)