Premiera sztuki “Słodycz”


Zanim jakakolwiek sztuka seminaryjna trafi do szerszej publiczności ma swoją premierę w gronie wykładowców, przełożonych i kleryków warszawskiego seminarium. Tak miało miejsce i tym razem.

Zaproszeni goście przybyli na godz. 20.00 – wszyscy zostali oficjalnie powitani przez kleryków wystawiających tegoroczny spektakl. Wśród gości nie mogło zabraknąć naszego Ojca Ks. Kazimierza Kardynała Nycza, a także biskupów pomocniczych Archidiecezji Warszawskiej. Na sali były również obecne osoby, bez których spektakl nie mógłby zaistnieć m.in Pani Wiesława Klata – reżyserka “Słodyczy”

Po zakończeniu przedstawienia aktorzy – klerycy kursu III – zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Podziękowali oni wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania spektaklu, a przede wszystkim Pani Wiesławie Klacie. Ksiądz Kardynał zabierając głos stwierdził, że sztuka jest potrzebna właśnie w tych czasach i przypomnienie osoby i twórczości Cypriana Norwida jest szczególnie potrzebne. Na koniec Ksiądz Kardynał udzielił wszystkim błogosławieństwa.