Promocja lektorska


W pierwszą niedzielę Adwentu 142 młodych mężczyzn dało świadectwo radości i chęci czytania Słowa Bożego. Kazimierz Kardynał Nycz udzielił w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu posługi lektoratu.

W czasie swojej pierwszej posługi dla Kościoła warszawskiego, metropolita tłumaczył przy tym, że radość jest darem i łaską Boga. Człowiek musi się na nią otworzyć, żeby nie zgasił jej smutek i pesymizm, wciąż dominujący w dzisiejszym świecie. “Adwent jest czasem oczekiwania i przyjęcia słowa, które stało się Ciałem” – mówił kard. Nycz. Takim adwentem był roczny kurs lektorski. Kandydaci na lektorów uczyli się poprawnego czytania Lekcji mszalnych, rozumienia tajemnicy natchnionego Słowa Bożego i misterium liturgii. Podczas wakacji przechodzili warsztaty i rekolekcje.

Spory odsetek kursantów puka po pewnym czasie do drzwi seminaryjnej furty. Może więc część z nowo promowanych lektorów wróci na dłużej do tego domu? Kard. Nycz podkreślił, żeby nie gasić w sobie płomyka powołania do kapłaństwa.
Na koniec uroczystości lektorzy obiecali przyjmować i zachowywać w sercu Słowo, które będą przekazywać wiernym oraz złożyli wyrazy wdzięczności Księdzu Prałatowi Wiesławowi Kądzieli, który już po raz 41. zorganizował kurs lektorski w Archidiecezji warszawaskiej.