Triduum… wydarzeń


Miniony weekend był dla naszego Seminarium wyjątkowo obfity w wydarzenia. Oprócz święceń episkopatu i diakonatu, fetowaliśmy jubileusz jednego z naszych przełożonych, a także obejrzeliśmy premierę sztuki.

Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry, bogatsze było w tym roku o jubileusz księdza prałata Wiesława Kądzieli. Szóstego grudnia uznany kompozytor licznych pieśni i wieloletni przełożony w naszym Seminarium obchodził siedemdziesiąte urodziny. Niedopowiedzeniem byłoby przemilczenie faktu, iż przez dziesięciolecia prowadził seminaryjną scholę. Ponadto po dziś dzień przygotowuje młodych mężczyzn do pełnienia posługi lektora w naszej Archidiecezji.

W ten piątkowy wieczór zgromadziliśmy się wszyscy na Eucharystii, dziękując Bogu za posługę Księdza Jubilata. On sam podkreślił swą radość i wdzięczność za powołanie i możliwość długoletniej pracy, obserwując na przestrzeni lat pokolenia gorących serc, gotowych na służbę Chrystusowi.

Galeria zdjęć z jubileuszowej Mszy świętej ks. prał. Wiesława Kądzieli:

Invalid Displayed Gallery

Następny dzień upłynął nam pod znakiem sakry biskupiej księży: Rafała Markowskiego i Józefa Górzyńskiego. Obaj są bardzo ściśle związani z naszym Seminarium. Przez lata pełnili funkcję prefektów, a do dziś pozostają naszymi wykładowcami religiologii i liturgiki.

W tę sobotę zaangażowany był każdy z nas. Jedynie uczestnicząc w przygotowaniu takiej uroczystości “od wewnątrz” można właściwie ocenić skalę, na jaką prowadzone były trwające od tygodni przygotowania, a szczególnie, jak intensywne były ostatnie dni bezpośrednio poprzedzające siódmy grudnia. Warto przy tym wspomnieć, że była to pierwsza podwójna sakra biskupia w historii naszej Archikatedry. To także świadczy o doniosłości i rozmiarach całej ceremonii.

Homilia naszego Metropolity i głównego konsekratora nowych biskupów pomocniczych jest dostępna na stronie Archidiecezji.

Galeria zdjęć z sakry biskupiej:

Invalid Displayed Gallery

Klamrą, jak gdyby spinającą to wielkie wydarzenie dla Kościoła powszechnego i lokalnego, była wieczorna uroczystość w kościele seminaryjnym. Podczas odświętnych Nieszporów pięciu alumnów podpisało przyrzeczenia diakonatu. Wymagany przez prawo ostatni akt przed przyjęciem sakramentu święceń pierwszego stopnia był dla nas okazją do wyjątkowego doświadczenia Kapłaństwa Chrystusowego. Rano, na naszych oczach, dwóch prezbiterów zostało następcami Apostołów, którym pomagać mają diakoni (służyć niczym aniołowie). Wieczorem zaś kandydaci do tego stanu ostatecznie wypowiedzieli wobec Kościoła swoje “Fiat”.

Galeria zdjęć z Nieszporów:

Invalid Displayed Gallery

Podczas niedzielnej Mszy świętej, której przewodniczył JE ksiądz Kazimierz kardynał Nycz, pięciu alumnów zostało wyświęconych na diakonów. Od dziś pomagają biskupom naszej diecezji w wypełnianiu ich zadań.

Życzymy zarówno księżom biskupom, jak i księżom diakonom, by jak najowocniej współpracując z łaską Bożą na wzór Maryi, każdego dnia z radością prowadzili ludzi do Chrystusa, będąc Jego świadkami jako wierni wyznawcy.