“Upatrzcie siedmiu mężów spośród siebie”


W przypadającą 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Kościół warszawski “począł” – ale i po paru latach formacji seminaryjnej istotnie “zrodził” – siedmiu nowych diakonów. W ten sposób można by dokonać parafrazy słów naszego Biskupa, kard. Kazimierza Nycza, który udzielenie sakramentu święceń w stopniu diakonatu przyrównał najpierw do kwiatu, którego owoców wypada nam się odtąd spodziewać. Dzieło poznania, przeznaczenia, powołania i usprawiedliwienia przez Boga naszych braci trwa nadal (Rz 8, 29a. 30a). Sami diakoni natomiast – zainspirowani Rokiem Wiary – swoją wdzięczność skierowali zwłaszcza wobec rodziców, twórców ich pierwszego, bo domowego przecież, seminarium wiary.